OSF- PROGRAM PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY

Nadace OSF (Open Society Fund Praha) nás oslovila, abychom se připojili k programu stipendijní podpory romských vysokoškolských studentů, který vznikl z popudu filantropa Jana Barty. Přesvědčil nás obrovský potenciál podpořených studentů a od začátku druhého ročníku, tedy od akademického roku 2016/ 2017 se podílíme na financování stipendia a dalších aktivit – každý rok pro devět nadaných romských studentů.  

Kromě stipendia, které pokrývá rozdíl ve výdajích spojených se studiem a příjmy studenta, program studentům nabízí další možnosti, ale také očekává řadu povinností.: 

  • Využít podpory mentora 
  • Zúčastnit se pracovní stáže (ve společnostech, jako je Albatros Media, Česká spořitelna, ŠKODA AUTO, ale také na velvyslanectví Kanady či USA i ve státních institucích) 
  • Naplnit 6 měsíců dobrovolnického zapojení – studenti většinou dobrovolničí v lokálních neziskovkách pracujících mj. s romskými dětmi a svými příběhy jsou jim vzorem 
  • Být občansky aktivní, podpořit svým příběhem snahy směřující k rovnému přístupu ke vzdělání (studentům je věnována i mediální pozornost, stipendisté vystoupili například v pořadu ČT: 168 hodin)
  • Účastnit se jazykových kurzů a pokud možno také příležitostí k zahraniční zkušenosti (konference, spolupráce se zahraničními studenty, Fullbrightovo stipendium) 
  • Účastnit se setkávání romských studentů – v rámci skupiny VŠ stipendistů, s romskými studenty středních škol i žáky základních škol 

Více o projektu najdete na stránkách OSF

Pro akademický rok 2021/ 22 se chystá novinka. Smysl projektu zůstává, podmínky také a stávající studenti pokračují za podpory stipendijního programu dál. Budou se moci přihlásit i noví studenti. Jen o jejich přihlášky, stejně jako o stáže, mentory, dobrovolnickou službu či jazykové kurzy se budeme se stejnou péčí jako v Nadaci OSF starat v Nadaci Albatros.

Informace k výzvě na akademický rok 2021/22 najdete zde. Sledujte také naše stránky na facebooku.

Zájem o romská vysokoškolská stipendia každým rokem roste. Není naším záměrem kapacitu projektu výrazně navyšovat, protože chceme zachovat intenzitu podpory, založenou na individuálním kontaktu. Druhým limitem jsou finanční prostředky. Pokud se ale k projektu připojí jako již v minulosti více dárců, umožní nám to přijmout jednoho až dva studenty navíc.

Chystáme tlačítko pro snadné darování, nicméně na stipendia můžete přispět už nyní na náš transparentní účet, využít můžete i QR platbu. Všem dárcům vystavíme potvrzení o daru a budeme jim zasílat pravidelné informace o tom, jak se studentům daří.

Číslo účtu: 515215/5500