OSF - PROGRAM PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY

Nadace OSF (Open Society Fund Praha) nás oslovila, abychom se připojili k programu, který vznikl z popudu filantropa Jana Barty. Program měl za sebou první ročník a jeho potenciál byl vysoký. Přidali jsme se v akademickém roce 2016/2017, kdy jsme se podíleli na financování stipendia a dalších aktivit devíti nadaným romským studentům.  

Kromě stipendia, které pokrývá rozdíl ve výdajích spojených se studiem a příjmy studenta, mají studenti další možnosti a povinnosti: 

  • Využít podpory mentora 
  • Zúčastnit se šestiměsíční stáže (např. Česká spořitelna, Albatros    Media, Velvyslanectví Kanady, ŠKODA AUTO) 
  • Po dobu 6 měsíců podstoupit dobrovolnickou službu – studenti většinou dobrovolničí v lokálních neziskovkách pracujících mj. s romskými dětmi a svými příběhy jsou jim vzorem 
  • Podpora aktivního veřejného života – to vede ke změnám předsudků na straně majority; studentům je věnována i mediální pozornost (ČT: 168 hodin, články a výstupy v celostátních i regionálních médiích) 
  • Jazykové kurzy a podpora zahraničních zkušeností (konference, spolupráce se zahraničními studenty, Fullbrightovo stipendium) 
  • Účastnit se setkávání romských studentů – skupina studentů VŠ motivuje k dalšímu studiu romské studenty středních škol, s nimiž se setkávají na společných akcích 

Více na: https://osf.cz/cs/stipendia-pro-romske-vysokoskolske-studenty-a-studentky/