Výzva na stipendijní podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na akademický rok 2022/2023 otevřena

Výzva na stipendijní podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na akademický rok 2022/2023 otevřena

Nadace Albatros vyhlašuje výzvu k přihláškám do 8. ročníku stipendijního programu  na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek. Cílem stipendia je podpořit vybrané romské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji a pomoci k úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a k následnému vstupu na trh práce. Zájemci o stipendium na akademický rok 2021/2022 mohou své přihlášky podávat od 8. 4. do 8. 5. 2022.

Nadace Albatros stipendijním programem na podporu romských studentů a studentek vysokých škol reaguje na přetrvávající nerovnosti ve vzdělání, které český vzdělávací systém nedokáže eliminovat. Průzkumy přitom jasně ukazují, že když poskytneme znevýhodněným dětem a mladým lidem potřebnou podporu ve vzdělávání, je to investice, která se celé společnosti několikanásobně vrátí. 

Vyhlášení stipendijního programu je od doby jeho vzniku spojeno s Mezinárodním dnem Romů, který se slaví 8. 4. Vyhlašujeme jej právě na tento den, protože skrze podporu vzdělání talentovaných romských studentů a studentek chceme přispět k častější přítomnosti Romů na viditelných a významných pracovních postech a k účasti na rozhodování ve veřejné sféře.

Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty vznikl v Nadaci OSF Praha, která jej organizuje od ak. roku 2015/2016. Nadace Albatros je u programu již od druhého ročníku jako finanční partner, od akademického roku 2021/2022 jej zaštiťuje také organizačně.

Stipendijní program Nadace Albatros pro romské VŠ studenty zahrnuje:

  • úhradu nákladů spojených se studiem v max. výši 60 000,- Kč za ak. rok
  • podporu mentora/ky při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce (mohou si zvolit podpoření stipendisté, případně bude osobnost doporučená koordinátorkou programu)
  • pracovní stáž (v soukromé firmě, státní instituci, placenou i neplacenou) v rozsahu min. 100 hodin za rok (stáž je povinná součást programu; místo stáže si podpoření stipendisté zvolí po konzultaci se svým mentorem/kou a s koordinátorkou stipendijního programu)
  • dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu min. 100 hodin za rok (povinná součást programu; místo služby si zvolí podpoření stipendisté)
  • kurz anglického jazyka (v odůvodněném případě z jiného cizího jazyka); jazykový kurz je povinná součást programu, hrazená v rámci programu
  • účast na společných setkání stipendistů zaměřených na osobní rozvoj (vzdělávání je hrazeno v rámci programu, účast na 3 setkání je povinná)
  • účast na vybraných akcích a setkáních Nadace Albatros 

Všechny potřebné informace i odkaz na přihlášku najdete v souboru ke stažení.