Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Zasedání správní rady

Zasedání správní rady

Členy správní a dozorčí rady jsme představili v medailoncích, zde přinášíme pohled na členy obou orgánů při práci. Správní rada Nadace Albatros se schází každé 3 měsíce. Rozhoduje o tom, jaké projekty podpoříme i jakým směrem se bude naše podpora ubírat. Zasedání trvají několik hodin a jejich cílem je, aby nadace naplňovala svou misi a aby její pomoc byla co nejefektivnější. Členové správní i dozorčí rady věnují Nadaci svůj volný čas, výkon funkce není honorován.