Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Návštěva v Ostravě

Návštěva v Ostravě

V Ostravě běží projekt Vzdělání základ života. Jeho nositelem je organizace Vzájemné soužití. Její představitelé vyjednali s některými mateřskými a základními školami v Ostravě, že budou využívat asistenta pedagoga, jehož mzdové náklady bude hradit organizace. Díky asistentům se podařilo dosáhnout toho, že romské děti ve větší míře navštěvují základní a mateřské školy, kam by dříve z různých důvodů nešly. A tam mají větší šanci získat kvalitní vzdělání spolu s vrstevníky a sousedy z majority.

Navštívili jsme MŠ v městské části Ostrava- Kunčičky, kde jedna asistentka ze Vzájemného soužití působí. Školka má skvělý program, pořádá akce pro rodiče a sousedská setkání. Atmosféra zde byla příjemná a pedagogický sbor sympatický. Vytvořenému inkluzivnímu prostředí ale nepřejí rodiče některých dětí z majority, kteří nechtěli nechat své děti ve školce, kam přišly romské děti. Držíme palce, aby ostatní v pestrému složení třídy viděli naopak důvod své dítě do školky přihlásit.