Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Nadace Albatros se představila veřejnosti

Nadace Albatros se představila veřejnosti

Nadace Albatros se jako nová nadace představila veřejnosti i partnerům. Společnost Albatros Media vyčlenila na naplnění záměru své nadace deset milionů korun v prvním roce a s podobně významným finančním příspěvkem počítá i do budoucna. Mezi prvními podpořenými jsou projekty organizací Člověk v tísni, Romea, Slovo 21, IQ Roma servis, Nadační fond Verda, Vzájemné soužití a EDUin. Partnerskou spolupráci navázala Nadace Albatros také s Nadací Open society Fund Praha.

Nadace Albatros také navázala kontakt s dalšími potenciálními příjemci podpory, a to symbolicky darováním patnácti set knih čtyřiceti školám, které v rozmanitosti svých žáků vidí přínos všem dětem i učitelům škol. Jsou mezi nimi školy sdružující se v Lize komunitních škol, dále školy, které provozují čtenářské kuby s organizací Nová škola, „férové školy“ certifikované Ligou lidských práv a jiné. Mezi příjemci knih je i jedenáct neziskových organizací, které dětem pomáhají odstranit nerovnosti na startovní čáře jejich vzdělávací dráhy.

Akce se zúčastnili také studenti, kteří prostřednictvím podpořených projektů získali stipendijní podporu. Také oni dostali symbolicky knihu.