Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Zprávy z nadace

Návštěva na výběrovém řízení na stipendia nadačního fondu Verda

V létě jsme přispěli na stipendia romských studentů, které ve vzdělávání podporuje Nadační fond Verda. Pozvali nás na výběrové řízení stipendistů pro školní rok 2016/17. Bylo inspirující potkat se s budoucí interiérovou designérkou, ekonomkou, policistkou, insolvenčním správcem, ale i s kytarářem a řadou zájemců o technické profese. Všichni přítomní splňovali požadavky fondu, jako jsou studijní výsledky, dobré chování a docházka. Držíme tedy Verdě palce, aby shromáždili dostatek financí na podporu všech uchazečů. Ve všech případech by byla škoda, kdyby nepříznivá sociální situace rodiny byla příčinou předčasného ukončení studií.

Nadace Albatros na slavnostním předávání stipendií romským studentům

Předsedkyně správní rady Nadace Albatros a spolumajitelka společnosti Albatros Media Silke Horáková předala stipendia studentům středních a vyšších odborných škol. Několik desítek mladých Romů, kteří si vybrali mnohdy náročné obory, musí překonávat více překážek na cestě za vzděláním, než jejich vrstevníci z majority. Stipendijní podporu použijí na úhradu nákladů spojených se studiem, na doučování nebo jazykové kurzy.

Albatros Media nominována na cenu Roma Spirit

Zakladatel Nadace Albatros, společnost Albatros Media, byla v říjnu navržena na cenu Roma Spirit v kategorii Společnost- firma/ zaměstnavatel. Nominační komise rozhodla o zařazení Albatros Media mezi tři finalisty, kteří se v Pražské křižovatce „utkají“ o první místo na mezinárodní den lidských práv, 10. 12. 2016,

Návštěva v Ostravě

V Ostravě běží projekt Vzdělání základ života. Jeho nositelem je organizace Vzájemné soužití. Její představitelé vyjednali s některými mateřskými a základními školami v Ostravě, že budou využívat asistenta pedagoga, jehož mzdové náklady bude hradit organizace. Díky asistentům se podařilo dosáhnout toho, že romské děti ve větší míře navštěvují základní a mateřské školy, kam by dříve z různých důvodů nešly. A tam mají větší šanci získat kvalitní vzdělání spolu s vrstevníky a sousedy z majority.

Zasedání správní rady

Členy správní a dozorčí rady jsme představili v medailoncích, zde přinášíme pohled na členy obou orgánů při práci. Správní rada Nadace Albatros se schází každé 3 měsíce. Rozhoduje o tom, jaké projekty podpoříme i jakým směrem se bude naše podpora ubírat. Zasedání trvají několik hodin a jejich cílem je, aby nadace naplňovala svou misi a aby její pomoc byla co nejefektivnější. Členové správní i dozorčí rady věnují Nadaci svůj volný čas, výkon funkce není honorován.

Nadace Albatros se představila veřejnosti

Nadace Albatros se jako nová nadace představila veřejnosti i partnerům. Společnost Albatros Media vyčlenila na naplnění záměru své nadace deset milionů korun v prvním roce a s podobně významným finančním příspěvkem počítá i do budoucna. Mezi prvními podpořenými jsou projekty organizací Člověk v tísni, Romea, Slovo 21, IQ Roma servis, Nadační fond Verda, Vzájemné soužití a EDUin. Partnerskou spolupráci navázala Nadace Albatros také s Nadací Open society Fund Praha.