Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Vzájemné soužití: Vzdělání základ života

Projekt cílí na zvyšování vzdělanosti a úspěšné, dlouhodobé integrace 60 romských, sociálně slabých dětí předškolního a školního věku z vyloučených lokalit v Ostravě – podpoří i jejich přístup ke kvalitnímu vzdělání ve spolupráci s jejich rodiči, protože ti hrají spolu se školkou a školou ve vzdělávání dětí také klíčovou roli.

Výstupem práce s dětmi bude prokazatelný posun v přístupu ke vzdělání, ve vzdělávání a získaných kompetencích těchto dětí (lepší prospěch, docházka, míra spolupráce školy s rodinou a vzájemné důvěry, zisk nezbytných dovedností předškolních dětí pro úspěšný zápis a vstup na kvalitní nesegregovanou školu/školku a zapojení/udržení dětí v systematickém běžném vzdělávání). Sekundárním cílem je podpořit rodinné prostředí dětí k motivaci ke vzdělání a rozvojem vzdělanostních kompetencí a uvědomění jejich rodičů.

Webové stránky příjemce