Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

VĚJÍŘ KLADNO Z.S.

 1. Předškolní program (děti od 4 do 7 let)
  • každodenní docházka
  • mimoškolní aktivity (zdarma pro děti s docházkou více než 75%)
  • individuální výuka – dle potřeby v domácím prostředí
  • doprovod/ svoz dětí do školky, když je třeba
  • Předškolní program navštěvuje celkem 41 dětí
 2. Práce s rodiči dětí
  • Každodenní kontakt
  • Individuální konzultace ve školce/ v domácím prostředí – 1x/ měsíc
  • Motivační akce (děkovný dopis za vzornou docházku dítěte apod.)
  • Vstupní a výstupní pohovor
  • Celkem spolupráce s 36 rodinami
 3. Doučovací program (pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ)
  • Rodinný program (individuální práce s dítětem i rodiči dle zadání učitelky)
  • Školní program (doučování ve škole, obohacování učitelů o poznatky)
  • Pomoc s výukou poskytnuta celkem 36 dětem
 4. Práce s veřejností včetně odborné veřejnosti, jejímž cílem je přiblížit výhody inkluzivního vzdělávání, (infobalíčky školám, OSPOD, umožňování stáží studentům a studentkám pedagogických, zdravotnických a příbuzných oborů, spolupráce s ostatními NNO, depistáž apod.).

Nadace Albatros financovala především náklady aktivit 1 a 2.