Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Člověk v tísni: Retrostipendia místo úřadu práce.

Nadace OSF nás oslovila, abychom se připojili k programu, který vznikl z popudu filantropa Jana Barty. Program měl za sebou první ročník a jeho potenciál byl vysoký. Přidali jsme se v akademickém roce 2016/2017, kdy jsme se podíleli na financování stipendia a dalších aktivit devíti nadaným romským studentům.

Kromě stipendia, které pokrývá rozdíl ve výdajích spojených se studiem a příjmy studenta, mají studenti další možnosti a povinnosti:

  • Využít podpory mentora
  • Zúčastnit se šestiměsíční stáže (např. Česká spořitelna, Albatros Media, Velvyslanectví Kanady, ŠKODA AUTO)
  • Po dobu 6 měsíců podstoupit dobrovolnickou službu – studenti většinou dobrovolničí v lokálních neziskovkách pracujících mj. s romskými dětmi a svými příběhy jsou jim vzorem
  • Podpora aktivního veřejného života – to vede ke změnám předsudků na straně majority; studentům je věnována i mediální pozornost (ČT: 168 hodin, články a výstupy v celostátních i regionálních médiích)
  • Jazykové kurzy a podpora zahraničních zkušeností (konference, spolupráce se zahraničními studenty, Fullbrightovo stipendium)
  • Účastnit se setkávání romských studentů – skupina studentů VŠ motivuje k dalšímu studiu romské studenty středních škol, s nimiž se setkávají na společných akcích