Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Slovo 21: Dža dureder- podpora romským žákům ZŠ a SŠ při překonávání obtíží ve studiu a prevence předčasného ukončování školní docházky

Romští žáci a středoškoláci se často nemohou obrátit na své rodiny o radu, neboť sami rodiče nemají jasnou představu o systému vysokého školství a následného uplatnění.Stále je nedostatek pozitivních vzorů, které by děti a studenti měli možnost potkávat ve svých rodinách nebo komunitách.Často zaznamenáváme ve vztahu ke vzdělávání nízké sebevědomí – nevěří si, že by mohli zvládnout vysokou školu.Romští studenti nedosáhnou finančně na doučovací a přípravné kurzy nabízené školami či komerčními vzdělávacími firmami.

V rámci projektu se těmto dětem dostane tutoring, v rámci kterého si ujasní své představy o vzdělávací dráze, doučování při studiu a příprava na přijímací zkoušky do vyšších stupňů vzdělání.

Webové stránky příjemce