Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Romea: Komplexní stipendijní program pro romské středoškoláky a vysokoškoláky.

Romea připravila komplexní stipendijní projekt, který propojuje finanční podporu na pokrytí nákladů spojených se studiem, motivační setkávání romských studentů středních a vysokých škol, dobrovolnickou službu a stáže ve státních institucích i v komerčních firmách.

Projekt přispěje ke zvýšení počtu středoškolsky vzdělaných Romů, kteří tak získají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole. Projektem bude podpořena motivace studentů pokračovat ve studiu a studium dokončit. Studenti budou součástí platformy, kde jim bude umožněna výměna zkušeností, kontaktů a příležitostí uvnitř i mimo komunitu Studenti si zvýší povědomí o romské historii a posílí tak svoji hrdost jako člena romské komunity. Studenti se stanou pozitivními vzory pro ostatní členy komunity.Získají také možnost absolvovat pracovní a studijní stáže ve vybraných vládních institucích, nevládních organizacích, ale i v komerčních společnostech.

Webové stránky příjemce