Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Nadační fond Verda. Fond podporuje studenty z řad romské mládeže, kteří navštěvují formou denního studia učiliště, střední a vysoké školy.

Funguje od roku 2001/2002 a za dobu své existence poskytl příspěvek 511 žadatelům. Z celkového počtu studentů tvoří studenti VŠ 15%, studenti VOŠ 2%, SŠ 44%, učni 39%. V posledních letech výrazně převládají středoškoláci.Vzhledem ke způsobu výběru stipendistů, tj. podle prospěchu, školu úspěšně ukončí min. 50% našich stipendistů. V posledních letech jejich počet stoupá.

Výběr stipendistů je dvoukolový, hlavním kritériem výběru je školní prospěch. Studenti, kteří splňují kritéria školního prospěchu, jsou pozváni k osobnímu pohovoru, na jehož základě dojde k definitivnímu zařazení mezi stipendisty NF Verda. Příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník. Působnost: hlavně JMK, poslední dobou celá ČR

Webové stránky příjemce