Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Nadace OSF Praha: Chceme ukázat, že i Romové to dokážou dotáhnout daleko. Komplexní stipendijní podpora mladých romských vysokoškoláků.

Nadace Open Society Fund Praha se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání znevýhodněných dětí a mladých lidí, kromě poskytování grantů v této oblasti realizuje vzdělávací program i své vlastní projekty. Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace.

Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin. V rámci stipendijního programu, kde spojila síly Nadace OSF Praha, Jan Barta a Nadace Karla Janečka, získají talentovaní Romové možnost studovat vysokou školu, absolvovat jazykový kurz, nabrat zkušenosti na stážích ve firmách i institucích, ale také budou mít možnost udělat něco pro jiné v rámci dobrovolnické služby v neziskových organizacích. Cílem projektu je podpořit mladé Romy, kteří studují vysokou školu, nebo se na ní hlásí. Tito mladí lidé následně mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro další Romy a současně pomáhají bořit stereotypy a předsudky majority vůči romské menšině.

Webové stránky příjemce