Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

IQ Roma servis: Podpora v Jihomoravském kraji.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou romští a další sociálně znevýhodnění studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Brně, Břeclavi a JMK, kteří k úspěšnému průchodu a zakončení studia (a dalšímu rozvoji) potřebují různé formy podpory. Tito studenti často vychází z nekvalitních základních škol ve vyloučených lokalitách, které je nedostatečně vybaví potřebnými znalostmi a kompetencemi právě v oblasti matematiky, čtenářské gramotnosti a představou o jejich budoucnosti ve vzdělání či uplatnění na trhu práce.

Stěžejní je pomoci těmto studentům dokončit klíčový první ročník studia na střední škole a následně jim nabídnout podporu pro úspěšné ukončení studia a zvolení další studijní či profesní dráhy. Tedy nejenom průběžná podpora průchodu studiem, ale také pomoc v přípravě na závěrečné zkoušky, hlavně maturitu a přijímačky na VŠ, která je těžko jinak dostupná. Sekundární cílovou skupinou jsou rodiče studentů a školy, které navštěvují. Naším cílem je podpořit je v komunikaci ohledně vzdělávacích potřeb dětí a studentů a motivovat je k hledání a využívání dostupných forem podpory.

Webové stránky příjemce