Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

IQ ROMA SERVIS, Z.S.: GENDALOS/ MÁM NA TO!

  • Komplexní program podpory romských studentů od výběru střední školy, doučování, mentoring, neformální vzdělávání, setkávání studentské komunity, až po finanční podporu studijních nákladů či přípravy k přijímacím zkouškám do dalšího stupně vzdělávání. Do programu bylo zapojeno 54 studentů -s každým byl sestaven individuální plán
  • Při výběru SŠ podpořeno 15 žáků, všichni nastoupili
  • Ze 12 studentů v prvním ročníku postoupilo 83%
  • Úspěšnost při průchodu do dalších ročníků byla 100 %
  • 8 studentů absolvovalo SŠ, z nich 4 pokračují v dalším stupni vzdělávání
  • Finančně podpořeno 27 studentů v celkové výši 116 154 Kč