Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

EDUIN, O.P.S.: PRŮZKUM POSTOJŮ K INKLUZI

Nadace Albatros uvítala kroky, které Český republika provedla k podpoře společného vzdělávání (tzv. inkluzi). Tyto kroky vnímáme pro naši cílovou skupinu jako přínosné. V reakci na počáteční rozpačité přijetí opatření nejen veřejností, ale i pedagogy, jsme chtěli získat více informací o kořenech tohoto nepřijetí, a především podklady pro rozhodnutí, jestli bychom na ně mohli nějak vhodně reagovat- především směrem k odborné veřejnosti.

Tento reprezentativní průzkum, který EDUin realizoval společně s Medianem a Social Bakers, přinesl kromě jiného následující poznatky:

  • Vyhranění odpůrci inkluze převažují nad vyhraněnými příznivci. Největší je ale skupina lidí, kteří za určitých podmínek inkluzi neodmítají (více než 53%)
  • Nejmenší podporu veřejnosti získalo začleněni dětí s mentálním handicapem a dětí romských
  • Existují tři latentní obavy : 1) inkluze není dobře připravená a zajištěná, 2) obava z újmy žáků ve třídách, 3) obava z celkové újmy českého školství

Detailnější popis zjištění lze najít v prezentaci výsledků na nadačních webových stránkách.

Poznatky výzkumu sloužily jako podklady pro plánování dalších projektů zaměřených na podporu pedagogů.