Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

EDUIN, O.P.S.: TALENTIFY.ME

Školní rok 2016/17 byl také rokem adaptace rakouské platformy pro vrstevnické doučování talentify.me do českého prostředí. Byl převeden web včetně všech jeho funkčností, vznikla aplikace pro snadné používání na smartphonech, proběhlo představení a první feedback od dětí z partnerských škol.

Přizpůsobení podmínkám a potřebám českých dětí se ujala organizace pro inovace ve vzdělávání EDUIn a sociální inovátor Zdeněk Slejška.

Po ukončení fáze technologické přípravy tu bude pro děti webová aplikace, která jim pomůže na doučování konkrétních předmětů najít někoho z jejich okolí. Za to, že se přes aplikaci nechá doučovat, nebo že se stane tím, kdo pomůže překonat potíže s učivem vrstevníkovi, dostane každý přihlášený uživatel body, které bude moci proměnit v hmotnou odměnu (knihy, vstupné, školní a sportovní potřeby apod.)

Věříme, že on-line aplikace zpřístupní pomoc ve studiu všem dětem a zároveň podpoří setkávání dětí z různých sociálních skupin v reálném světě.

Projekt se nachází ve fázi pilotního testovaní na osmi školách ve dvou lokalitách a bude následně vyhodnocen.