Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Člověk v tísni: Retrostipendia místo úřadu práce.

Projekt chce zabránit předčasnému odchodu sociálně znevýhodněných dětí ze vzdělávání a s tím souvisejícím neúspěchem na trhu práce a ve společnosti vůbec. Děti rodičů, které dosáhly nejvýše základního vzdělání, často končí na úřadu práce. Ideálním stavem je, kdy podpořené dítě úspěšně dokončí střední školu, kterou by bez podpory formou stipendia buďto neabsolvovalo vůbec nebo s horším výsledkem. Bude mít větší šanci se uplatnit na trhu práce a v životě a vymaní se z kruhu chudoby, ze sociálního vyloučení nebo znevýhodnění.

Základním prvkem projektu retrostipendií je vyplácení zpětného motivačního stipendia. Příjemcem není škola, ale rodina žáka, která obvykle selhává v roli těch, kdo motivují své děti v dalším studiu. To znamená, že systém motivuje rodinu, aby zajistila řádnou docházku svých dětí do školy, neboť díky stipendiu studium nezatíží rodinný rozpočet. Samotné stipendium přitom představuje vázané finanční prostředky, které rodina může použít pouze na náklady spojené s docházkou dítěte do školy. Tyto náklady pak musí rodina dokládat účetními doklady. Mezi typické výdaje patří doprava do školy, školní pomůcky, stravné, případně další výdaje. Působnost: přes 30 míst v ČR!

Webové stránky příjemce