Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

CHEIRON T, O.P.S.

Tato organizace, která v Táboře funguje již více než 20 let, postavila svou koncepci podpory předškolního vzdělávání dětí ze sociálně – znevýhodněného prostředí na třech pilířích:

Provoz předškolního klubu

  • Ve druhém pololetí školního roku 2016/17 do klubu docházelo 16 dětí.
  • V průběhu monitorovacího období se podařilo umístit 1 dítě do klasické mateřské školy, 2 děti docházku v průběhu pololetí ukončily, 8 Z 10 dětí se dostavilo k zápisu do MŠ v řádném termínu, 2 děti byly zapsány dodatečně, jedno dítě bude v docházce do klubu pokračovat.

Kluby rodičů

  • Po zahájení projektu – setkání maminek, společná výroba vaku na přezůvky a tělocvik
  • Tři setkání v průběhu masopustního období – společná výroba masek na karnevaly, průvody apod.
  • Jedno setkání tatínků – společné sestavování nového nábytku pro školku
  • Klub zdravého vaření a společná příprava občerstvení na konec školního roku
  • Vždy během neformálního setkání se probírají témata týkající se především školního prospěchu dětí, výchovných problémů, nadcházejících výdajů spojených s novým školním rokem a možností přivýdělku

Spolupráce s MŠ – adaptační dny

  • Pravidelné navštěvování partnerské MŠ
  • Společné sledování divadla + následná společná hra dětí

Výsledky:

Dle slov ředitelky spádové ZŠ v letošním roce dorazily všechny děti k zápisu do prvních tříd, což se v minulých letech nikdy nepodařilo. Rovněž byly včas dodány podklady z pedagogicko-psychologické poradny.