Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

O nás

Albatros Media a.s. stojí na zásadách svobodného a transparentního podnikání a společenské odpovědnosti, což se projevuje ve všech oblastech života firmy a jejího kontaktu se zákazníky, obchodními partnery a širokou veřejností.

Z vědomí, že z našeho úspěchu mohou a měli by mít prospěch i další lidé v našem okolí, vycházejí také principy naší strategie v oblasti firemní odpovědnosti. Dlouhodobě naši podporu směřujeme zejména na děti z vybraných cílových a věkových skupin.

Tento zájem Albatros Media a.s. o pomoc dětem ze sociálně slabých skupin a o instituce v oblasti vzdělávání vyvrcholil založením Nadace Albatros.

Jejím cílem je pomoci těmto dětem vyrovnat znevýhodnění na pomyslné startovní čáře jejich vzdělávací dráhy.

Podporujeme přístup sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí do běžných škol všech stupňů. Pomáháme, aby školní prostředí lépe naplňovalo potřeby všech dětí. Podporujeme větší rozmanitost na školách, ze které mohou mít prospěch všichni jejich žáci i učitelé.

Vyhledáváme proto organizace i jednotlivce, kteří mají stejné cíle a ideály jako my a podporujeme je v jejich činnosti. Poskytujeme finanční prostředky na stipendijní projekty a na projekty, které posilují znalosti a dovednosti dětí z cílové skupiny i jejich rodičů potřebné nejen k úspěšnému studiu v hlavním vzdělávacího proudu, ale i k dosahování úspěchů v profesním životě. Myslíme také na potřeby škol a podporujeme projekty zaměřené na zlepšování podmínek pro inkluzi, které nemohou být hrazeny z veřejných zdrojů.