Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Správní rada

Silke Horáková

Předsedkyně správní rady

Hlavní autorkou a iniciátorkou nadace Albatros je Silke Horáková. Silke je spolumajitelkou a členkou dozorčí rady Albatros Media. Je také soukromou investorkou, v minulosti zastávala pozice v soukromých investičních fondech a vedla asociaci Czech Private Equity and Venture Capital Association. Silke také podporuje sociální podnikání, vede semináře o principech úspěšného podnikání v sociálním sektoru a mentoruje sociální projekty.Je spoluzakladatelkou prvního Social Impact fondu v České republice, Tilia Impact Ventures. Spoluzaložila také Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Ve volním čase se ráda věnuje čtení nebo maluje.

Petr Eliáš

Místopředseda správní rady

Petr je šéfredaktorem nakladatelství Albatros, jehož posláním je vydávat knihy, které dětem obohacují život a otevírají světy poznání a příběhů. Ke vzdělávání má proto blízko, a stejně tak i k charitativní činnosti, neboť Albatros dlouhodobě spolupracuje s projekty podporujícími vzdělanost a čtení. Kromě šéfování Albatrosu se velmi úspěšně věnuje překladatelství, odpočívá při sportu a rád cestuje.

Ondřej Liška

Člen správní rady

Ondřej vystudoval politologii a religionistiku. Dříve se profesionálně věnoval politice, od komunální úrovně až po poslance za Stranu zelených, kterou také několik let vedl. V letech 2007-2009 zastával pozici ministra školství. Je analytik, autor, aktivní občan. V současné době působí jako regionální ředitel nadace Porticus, do léta 2017 řídil mezinárodní organizaci Ashoka v České republice. Spolupracuje s řadou společensky prospěšných iniciativ v oblasti vzdělávání, lidských práv, podpory aktivního občanství a interkulturního porozumění. Energii dobíjí nejraději v horách.

Martina Horvátová

Člen správní rady

Jako projektová manažerka v organizaci Slovo 21 čtrnáct let vytvářela a realizovala mnoho programů, jejichž společným jmenovatelem bylo posílit střední romskou třídu a její vzdělanost. Velkou část její práce představovalo koordinování Romské ženské skupiny Manushe, sítě aktivních romských žen po celé České republice, za jejichž aktivity získalo Slovo 21 cenu Roma Spirit. V roce 2015 byla pozvána prezentovat na 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku. Pro svou práci v oblasti rozvoje leadershipu mladých Romů získala v roce 2017 podporu Roma Initiatives‘ Office Open Society Institutu Budapest. Jejími zájmy jsou práce s dětmi a mládeží, cestování, vaření a hry.

David Greger

Člen správní rady

David je ředitelem Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. V řadě svých publikací a projektů se věnuje tématu spravedlivosti ve vzdělávání, v českém i zahraničním kontextu. Věnuje se také metodologii výzkumu a pro Nadaci je velkým přínosem v oblasti shromažďování a analýzy dat pro sledování dopadu naší činnosti.

Filip Rameš

Člen správní rady

Filip působí v neziskovém sektoru od roku 2006, kdy ještě při studiu Katedry teorie kultury na FF UK, začal pracovat jako sociální pracovník v Poradně pro uprchlíky. Po několika letech práce v Praze a uprchlických táborech v ČR absolvoval roční dobrovolnickou stáž s UNHCR v Jemenu. Po návratu pracoval více než šest let v Nadaci Open Society Fund Praha a Open Society Initiative for Europe v Barceloně. Má ženu a dvě děti, pro které by chtěl, aby se vzdělávaly ve spravedlivém a kvalitním školství a mohli se z nich stát zodpovědní a aktivní občané.

Dozorční rada

Václav Kadlec

Předseda dozorčí rady

Václav vystudoval Fakultu aplikovaných věd v Plzni, je autorem více než deseti naučných knih a v minulosti působil v nakladatelství Computer Press. Nyní je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Albatros Media a.s. a také členem Mensy ČR. Jeho koníčkem je hudba, zejména hra na saxofon, a už od dětských let miluje knihy a čtení – až tak moc, že knihovna v místě, kde vyrůstal, musela upravit otvírací dobu dětského oddělení.

Jana Tonová

Členka dozorčí rady

Jana vystudovala na katedře financí VŠE Praha a je finanční a správní ředitelka společnosti Albatros media a.s. Dříve působila na postu finanční ředitelky v neratovické Spolaně či v Kosteleckých uzeninách. Je členkou Mensy ČR. Kromě vlastní dcery Kristýny má od roku 2007 v hostitelské péči dvě děti z dětského domova v Klánovicích. Ve volném čase ráda čte, zpívá ve sboru a rekreačně sportuje. Dlouhá léta je členkou klubu přátel Člověka v tísni.

Libuše Kocanová

Členka dozorčí rady

Libuše je provozní a personální ředitelkou společnosti Albatros media a.s., kde pracuje již řadu let a práce ji stále naplňuje- i díky vřelému vztahu ke knihám. Ráda relaxuje na výletech do šumavské přírody se svým psem.

Asistentka

Soňa Barabášová

Soňa je novou posilou nadace. Má na starosti administrativu provozu nadace a administraci projektů. Podílí se na vzniku a přípravě PR strategie a její implementaci. Má zkušenosti v administrativě a žurnalistice. Svůj volný čas ráda tráví se svým synem, cestováním, sportem, jógou, jízdou na koni, četbou knih a sledování zajímavých filmů. Váží si toho, že se díky práci v nadaci může podílet na podpoře znevýhodněných dětí, které tak mohou získat kvalitní vzdělání.

Ředitelka

Jindra Marešová

Jindra dříve pracovala v Amnesty International ČR, kde měla na starosti vzdělávání k lidským právům a téma rovného přístupu ke vzdělání a v Nadaci Open Society Fund Praha, kde působila jako koordinátorka grantového programu Společně bez předsudků. Téma přístupu ke vzdělání ji zajímá od studií romistiky na FFUK, kde se v diplomové práci zabývala příčinami nerovností ve vzdělávání i analýzou nástrojů, které by mohly pomoci k větší školní úspěšnosti především romským žákům. Ve volném čase se angažuje v komunitních projektech, občas chodí běhat a samozřejmě ráda čte.