Partneři

Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Správní rada

Silke Horáková

Předsedkyně správní rady

Silke je duchovní matkou Nadace Albatros. Působí jako výkonná ředitelka České asociace private equity a venture kapitálu (CVCA). Zároveň je soukromou investorkou, spolumajitelkou a členkou dozorčí rady Albatros Media a.s. Podporuje sociální podnikání, vede semináře o principech úspěšného podnikání v sociálním sektoru a mentoruje sociální projekty. Ráda čte a maluje.

Petr Eliáš

Místopředseda správní rady

Petr je šéfredaktorem nakladatelství Albatros, jehož posláním je vydávat knihy, které dětem obohacují život a otevírají světy poznání a příběhů. Ke vzdělávání má proto blízko, a stejně tak i k charitativní činnosti, neboť Albatros dlouhodobě spolupracuje s projekty podporujícími vzdělanost a čtení. Kromě šéfování Albatrosu se velmi úspěšně věnuje překladatelství, odpočívá při sportu a rád cestuje.

Kateřina Obadalová

Členka správní rady

Kateřina vede marketingové oddělení společnosti Albatros Media, kde se stará o to, aby se o krásných knihách z produkce všech nakladatelství patřících do skupiny dozvěděli jejich čtenáři a zamilovali si je. Svůj volný čas ráda tráví se svými dětmi, cestováním, sportem a četbou knih. Knihy jí vždy pomáhaly se nejen odreagovat, ale i pochopit nebo poznat nové světy. Ví, že čtení je důležité pro rozvoj člověka, ať mu je deset nebo padesát. Ví ale také, že pro rozvoj a vzdělání jen knihy nestačí. I proto je ráda, že se díky Nadaci Albatros knihy i finanční prostředky dostanou těm, kteří je nejvíc potřebují a pomůžou tak někomu, kdo by jinak neměl šanci získat kvalitní vzdělání, díky kterému se mu mohou otevřít nové možnosti a splnit sny.

Ondřej Liška

Člen správní rady

Ondřej vystudoval politologii a religionostiku. Dříve se profesionálně věnoval politice, od komunální úrovně až po poslance za Stranu zelených, kterou také několik let vedl. V letech 2007-2009 zastával pozici ministra školství. V současné době je ředitelem nevládní organizace Ashoka Česká republika, která vyhledává a podporuje sociální inovátory. Rád cestuje po horách, poslouchá hudbu a věnuje se studiu cizích jazyků-plynně mluví 6 z nich a na dalších pracuje.

Filip Rameš

Člen správní rady

Filip působí v neziskovém sektoru od roku 2006, kdy ještě při studiu Katedry teorie kultury na FF UK, začal pracovat jako sociální pracovník v Poradně pro uprchlíky. Po několika letech práce v Praze a uprchlických táborech v ČR absolvoval roční dobrovolnickou stáž s UNHCR v Jemenu. Po návratu pracoval více než šest let v Nadaci Open Society Fund Praha a Open Society Initiative for Europe v Barceloně. Má ženu a dvě děti, pro které by chtěl, aby se vzdělávaly ve spravedlivém a kvalitním školství a mohli se z nich stát zodpovědní a aktivní občané.

Dozorční rada

Václav Kadlec

Člen dozorčí rady

Václav vystudoval Fakultu aplikovaných věd v Plzni, je autorem více než deseti naučných knih a v minulosti působil v nakladatelství Computer Press. Nyní je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Albatros Media a.s. a také členem Mensy ČR. Jeho koníčkem je hudba, zejména hra na saxofon, a už od dětských let miluje knihy a čtení – až tak moc, že knihovna v místě, kde vyrůstal, musela upravit otvírací dobu dětského oddělení.

Jana Tonová

Členka dozorčí rady

Jana vystudovala na katedře financí VŠE Praha a je finanční a správní ředitelka společnosti Albatros media a.s. Dříve působila na postu finanční ředitelky v neratovické Spolaně či v Kosteleckých uzeninách. Je členkou Mensy ČR. Kromě vlastní dcery Kristýny má od roku 2007 v hostitelské péči dvě děti z dětského domova v Klánovicích. Ve volném čase ráda čte, zpívá ve sboru a rekreačně sportuje. Dlouhá léta je členkou klubu přátel Člověka v tísni.

Libuše Kocanová

Členka dozorčí rady

Libuše je provozní a personální ředitelkou společnosti Albatros media a.s., kde pracuje již řadu let a práce ji stále naplňuje- i díky vřelému vztahu ke knihám. Ráda relaxuje na výletech do šumavské přírody se svým psem.

Ředitelka

Jindra Marešová

Jindra dříve pracovala v Amnesty International ČR, kde měla na starosti vzdělávání k lidským právům a téma rovného přístupu ke vzdělání a v Nadaci Open Society Fund Praha, kde působila jako koordinátorka grantového programu Společně bez předsudků. Téma přístupu ke vzdělání ji zajímá od studií romistiky na FFUK, kde se v diplomové práci zabývala příčinami nerovností ve vzdělávání i analýzou nástrojů, které by mohly pomoci k větší školní úspěšnosti především romským žákům. Ve volném čase se angažuje v komunitních projektech, občas chodí běhat a samozřejmě ráda čte.