O nás

.

Zakladatelem a zřizovatelem nadace je společnost Albatros Media, která má tradici sahající až do roku 1949. Dětské knihy byly a jsou naší srdeční záležitostí, vedle vášně pro knihu je pro nás v Albatrosu klíčová také společenská odpovědnost.  

Nadace je pro nás tedy cestou, jak systematicky a dlouhodobě pozitivně přispívat znevýhodněným skupinám dětí. Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, považujeme vzdělání. 

Vzdělávací téma je široké, Nadace Albatros proto zvolila dva hlavní pilíře podporyPředškolní program podporuje včasný vstup znevýhodněných dětí do vzdělávání. Stipendijní programy zase pomáhají dětem dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání a podporují jejich osobní i profesní růst.  

Velmi důležité je pro nás sledování reálného dopadu naší finanční podpory. Pravidelně jezdíme do mateřských i základních škol, předškolních klubů, setkáváme se s pedagogy i se studenty. 

Neustále se seznamujeme s příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Snažíme se také maximalizovat efekt vynaložených prostředků tím, že podporujeme příjemce v získávání financí z dalších zdrojů. 

Do aktivit nadace se zapojují i kolegové z Albatros Media a naopak, mladí lidé, které na cestě vzděláváním doprovázíme, nacházejí ve všech odděleních AM příležitost k praxi či stáži

Díky skvělým knihám a jejich čtenářům, pomáháme sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem ke vzdělání.
 

.