O nás

Zakladatelem a zřizovatelem nadace je společnost Albatros Media, která má tradici sahající až do roku 1949. Dětské knihy byly a jsou naší srdeční záležitostí, vedle vášně pro knihu je pro nás v Albatrosu klíčová také společenská odpovědnost.  

Nadace je pro nás tedy cestou, jak systematicky a dlouhodobě pozitivně přispívat znevýhodněným skupinám dětí. Za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro změnu života dětí, které nemají pro svůj osobní rozvoj ideální podmínky, považujeme vzdělání. 

Vzdělávací téma je široké, Nadace Albatros proto zvolila tři hlavní pilíře podpory. Předškolní program podporuje včasný vstup znevýhodněných dětí do vzdělávání. Stipendijní programy zase pomáhají dětem dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání a podporují jejich osobní i profesní růst.  Třetí pilíř cílí na podporu pedagogů skrze vzdělávání, sdílení a motivaci v inkluzivní pedagogice. (Více o obsahu všech tří pilířů se dočtete v sekci podpořené projekty.) 

 

 

Snažíme se dětem a mladým lidem naslouchat a rychleji a efektivněji reagovat na jejich aktuální potřeby. Rozjíždíme on-line doučovací platformu Talentify.me, která je úspěšná v sousedním Rakousku. Platforma propojuje mezi sebou děti, které potřebují doučování s těmi, které chtějí někomu s učením pomoci. Podporujeme také aktivity vedoucí ke správné volbě oboru studia či k budoucí profesní orientaci.  

Velmi důležité je pro nás sledování reálného dopadu naší finanční podpory. Pravidelně jezdíme do mateřských i základních škol, předškolních klubů, setkáváme se s pedagogy i se studenty. Neustále se seznamujeme s příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Snažíme se také maximalizovat efekt vynaložených prostředků tím, že podporujeme příjemce v získávání financí z dalších zdrojů. 

Do aktivit nadace se zapojují i kolegové z Albatros Media a naopak, mladí lidé, které na cestě vzděláváním doprovázíme, nacházejí ve všech odděleních AM příležitost k praxi či stáži.