Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici