Zakladatelem Nadace Albatros je společnost Albatros Media

Základní škola a Mateřská škola při Thomayerově nemocnici