Workshop ČOSIV: Individualizace výuky

Nadace Albatros podporuje sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí- tedy ve společném, inkluzivním vzdělávání. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) včera pořádala workshop k individualizaci výuky a dalším formám podpory rozvoje každého dítěte.
Jednou z přednášejících byla učitelka z oceňované berlínské školy Maren Loeppke: „Individuálně pracujeme se všemi dětmi - všichni máme někde deficity a silné stránky, talenty. Inkluze je o tom, že umíme podpořit každé dítě v naší škole. Děti mají zdarma snídaně a obědy, hladové děti se nemohou dobře učit. Rozvíjíme rozumové, sociální a emocionální kompetence. Vedeme děti k sebehodnocení, spolupráci a kritickému myšlení. Učivo zadáváme v různých úrovních náročnosti, pracujeme interaktivně. Učitel je v roli průvodce." 
V rámci workshopu přednášející přivezli mnoho inspirace a podnětů k zamyšlení, které sdíleli se svými kolegy z českých škol. Kromě již zmíněné Maren to byla i vývojová psycholožka Kami Dvořáková, která nyní pracuje na přípravě výzkumně podložených psychosociálních programů pro děti i učitele základních škol.
ČOSIV poděkovala Nadaci Albatros za podporu v rámci projektu.