VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ - VZDĚLÁNÍ- ZÁKLAD ŽIVOTA (ukončený projekt)

Tento projekt stojí na pomezí dvou pilířů – obsahuje aktivity zaměřené na doučování dětí na ZŠ i aktivity na podporu předškolního vzdělávání. Jeho cílem bylo prostřednictvím romských pedagogických asistentek podporovat, udržovat a rozvíjet vzdělanost 60 romských a dalších sociálně znevýhodněných dětí v běžném (mainstreamovém) vzdělávání v mateřských a základních školách v Ostravě i během letních prázdnin. 

Finance byly určeny na pokrytí platů asistentek a lektorů, které se intenzivně věnují kontinuální podpoře těchto dětí (i jejich rodičů) jak přímo ve vzdělávacích zařízeních (mateřských a základních školách), tak v rodinách a centrech pro děti a mládež, kde se věnují poškolní výukové a osvětové práci.