VĚJÍŘ KLADNO - Přípravný předškolní program

1.       Předškolní program (děti od 4 do 7 let) 

každodenní docházka 

- mimoškolní aktivity (zdarma pro děti s docházkou více než 75%) 

- individuální výuka – dle potřeby v domácím prostředí 

- doprovod/ svoz dětí do školky, když je třeba 

-Předškolní program navštěvuje celkem 41 dětí 

 

2.      Práce s rodiči dětí 

·        Každodenní kontakt 

·        Individuální konzultace ve školce/ v domácím prostředí – 1x/ měsíc 

·        Motivační akce (děkovný dopis za vzornou docházku dítěte apod.) 

·        Vstupní a výstupní pohovor 

·        Celkem spolupráce s 36 rodinami 

 

3.      Doučovací program (pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ) 

·        Rodinný program (individuální práce s dítětem i rodiči dle zadání učitelky) 

·        Školní program (doučování ve škole, obohacování učitelů o poznatky) 

·        Pomoc s výukou poskytnuta celkem 36 dětem 

 

4.      Práce s veřejností včetně odborné veřejnosti, jejímž cílem je přiblížit výhody inkluzivního vzdělávání,

(infobalíčky školám, OSPOD, umožňování stáží studentům a studentkám pedagogických, zdravotnických a příbuzných oborů, 

spolupráce s ostatními NNO, depistáž apod.). 

Více o projektu na: https://www.vejirkladno.cz/predskolni-program/

Nadace Albatros financovala především náklady aktivit 1 a 2.