TALENTIFY.ME - peer to peer learning

Talentify.me je vzdělávací projekt společnosti talentify GmbH, který v online prostředí propojuje žáky a studenty mezi sebou, aby se navzájem mohli vzdělávat a podporuje tak myšlenku takzvaného peer to peer learningu. Ve spolupráci s rakouskými partnery projekt do České republiky přináší Nadace Albatros. Naším cílem je vytvořit udržitelné online prostředí, které pomáhá mladým lidem rozvíjet plně jejich potenciál - bez ohledu na sociální či finanční zázemí rodičů. Více o projektu na: www.taletify.me .

Projekt byl v Česku poprvé představen ve školním roce 2016/2017. Přizpůsobení podmínkám a potřebám českých dětí se ujala organizace pro inovace ve vzdělávání EDUIn. V testovací fázi bylo zapojeno osm škol a získali jsme tak první feedback od dětí, které se do Talentify.me zapojily. 

Věříme, že on-line aplikace zpřístupní pomoc ve studiu všem dětem a zároveň podpoří setkávání dětí z různých sociálních skupin v reálném světě.