Rozhovor o Talentify.me

Talentify.me je doučovací online platforma, která je tu pro všechny. Projekt funguje na principu peer- to peer podpory a vzájemnosti. Mnohdy je reciproční, každý občas s něčím potřebuje pomoci a naopak - každý může něco nabídnout. Jedná se o perfektní nástroj pro zpřístupnění doučování, ale také pro propojení dětí z různých společenských vrstev.

Zakladatelka Nadace Albatros Silke Horáková se s projektem, který tento problém řeší, seznámila před pár lety v Rakousku díky síti sociálních inovátorů Ashoka. Jeden z jejích členů, Bernhard Hofer, reagoval na nedostupnost doučování pro děti z ekonomicky slabších rodin. Dneska má Talentify.me v Rakousku tisíce uživatelů, kteří se doučují zdarma nebo za minimální poplatek. Mimo to navíc za aktivitu sbírají body, které jim pak přinesou nějaké další dobro, například knihu, vstup do kina nebo nějaký zajímavý workshop. Talentify.me tam má také stovky partnerských škol a rozšířilo svoje aktivity i na podporu budování  kariéry formou propojování se sférou byznysu.

Od fáze záměru jsme prošli pilotáží projektu v ČR (tu provedl Eduin), šetřením mezi dětmi na základních školách, finálním designem projektu a jeho následnou modifikací v reakci na Covid 19 - přibyla integrovaná online učebna a mohou se hlásit i dospělí dobrovolníci, protože potřeba pomoci je v době vzdělávání na dálku ještě větší a týká se širší skupiny dětí.

Podívejte se na rozhovor s ředitelkou Nadace Albatros Jindrou Marešovou o Taletify.me a o potřebě vhodného doučování u českých dětí (rozhovor začíná v 6:40). Z posledních výzkumu vyplynulo, že doučování potřebuje více než 30% dětí na 2. stupni ZŠ, z anglického jazyka dokonce přes 50%.