ROMEA - STIPENDIA - Podpora romských studentů

Další komplexní program podpory romských studentů, kterému jsme pomohli k existenci. Romea získala důvěru dánské nadace Velux, ale aby její podporu mohla využít, musela sehnat významné procento spolufinancování z českých zdrojů.  

Program stojí na následujících šesti pilířích: 

 

  • Stipendium​ 
  • Doučování a kurzy​ 
  • Stáže​ 
  • Dobrovolnická činnost​ 
  • Mentoring 
  • Setkávání studentů​ (netýká se jen studentů, kteří jsou stipendisty Romey, ale také studentů z dalších stipendijních programů). 

 

Díky komplexitě i velikosti se projektu dostává mediální pozornosti, což mění pohled veřejnosti na postoj Romů ke vzdělávání a otevírá jim i dříve zapovězené příležitosti a zároveň informuje další mladé Romy o studijních možnostech a povzbuzuje je tyto možnosti využít. V prvním roce bylo podpořeno 54 studentů, z nich 35 pokračuje ve studiu a znovu žádá o stipendium. 7 stipendistů úspěšně odmaturovalo, 5 stipendistů přestoupilo na nematuritní obor nebo nepostoupilo do dalšího ročníku- ti ve stipendijním programu nemohou pokračovat. 

Více o projektu na: https://www.romskastipendia.cz/