ROMANO JASNICA - Předškolní centrum Šneček II.

Také v Trmicích u Ústí nad Labem již od roku 2012 funguje předškolní centrum – s názvem Šneček, které postupně upravuje své aktivity vzhledem k aktuální situaci. V současné době se snaží pomoci hladkému přestupu deseti dětí v předškolním věku do okolních mateřských školek. Vzhledem k nedostatečným kapacitám v mateřských školách v Trmicích i sousedním Ústí, slouží předškolní centrum také jako alternativa mateřské školky, přestože to není hlavní cíl projektu. 

Kromě již kvalitního vzdělávacího programu klade příjemce důraz na nápravu logopedických nedostatků a na opakovanou tzv. barevnou diagnostiku, kterou měří připravenost dětí na přestup do běžného předškolního zařízení/na vstup do školy a kterou také sledují pokrok jednotlivých dětí. Na metodě spolupracují s katedrou psychologie na UJEP. 

Předškolní centrum není izolované zařízení pro děti ze sociálně – znevýhodněných rodin v Trmicích. Když děti odrostou předškolním programům, organizace je připravena jim poskytnout individuální podporu ve škole nebo děti přivítat v nízkoprahovém klubu.