NF VERDA - STIPENDIA PRO ROMSKÉ STUDENTY

Nejstarší nadační fond v České republice, který finančně podporuje studia romských studentů, kteří splní prospěchové podmínky. Výše podpory se odvíjí od ročníku a stupně studia- tedy čím náročnější škola a vyšší ročník, tím je podpora vyšší, roli hraje i prospěch. Stipendia se vyplácí až po doložení úspěšně uzavřeného pololetí. Podpora je připravena pro studenty učilišť, středních škol s maturitou i pro studenty VŠ. 

Některé studenty NF Verda sleduje po celou dobu jejich vzdělávací dráhy po skončení základní školy. Od roku 2001 pomohli již osmi stům studentů, finanční podpora Nadace Albatros přispěla na studium 40 z nich. Dlouhodobá úspěšnost programu je 75% (znamená to, že přihlášení studenti splní všechny podmínky a po poletí i na konci roku čerpají stipendium.) 

Více informací: http://www.verda.me/stranka/5/o-nas/