NADAČNÍ FOND ŠANCE PRO TALENT - PODPORA TALENTU

Cílová skupina tohoto nadačního fondu jsou nadané děti z prostředí, které by bez externí pomoci neumožnilo jejich talent rozvinout. NF děti vyhledává, nebo se na něj samy či prostřednictvím svých učitelů obracejí. Předseda Nadačního fondu, sám hudebník (varhaník Kamil Vavrek), konzultuje potenciál dětí s jejich uměleckými vedoucími a dalšími lidmi z jejich okolí. Děti, které mají velké nadání i píli, pak fond podporuje podle potřeb – včetně například studia v zahraničí, cest, účasti na soutěžích apod. 

Ve školním roce 2016/17 jsme podpořili talentovaného třináctiletého klavíristu Radka a jeho studium na hudební škole v Grazu a dvacetiletou Julii talentovanou na jazyky ve studiu na FFMU v Brně.  Oba byli dobře hodnoceni, ve studiu pokračují, Julie v zahraničí. 

Více informací: https://www.sanceprotalent.cz/