Každá kniha pomáhá

Společný projekt „Otevíráme svět poznání“ Nadace Naše dítě a Nadace Albatros je zaměřen na tzv. neviditelný hendikep chudoby. Příjmová chudoba, která může být dědičná, sociálně znevýhodňuje děti, vyčleňuje je z kolektivu a zhoršuje jim výběr budoucího povolání. Společný projekt proto podpoří mimoškolní vzdělávání dětí z nízkopříjmových rodin.

Každý může přispět jednoduše koupí knihy na e-shopu Albatros Media (www.albatrosmedia.cz). Z každé objednávky od 1. do 15. září přispějete 10 Kč na lepší budoucnost konkrétních dětí. Nadace Albatros vybrané finanční prostředky zdvojnásobí a nadace Naše dítě je přerozdělí dětem, které to nejvíce potřebují.

Ohrožení příjmovou chudobou se týká 9,6 % Čechů. V šedé zóně mezi bezdomovectvím a životem na hranici příjmové chudoby žije podle údajů Českého statistického úřadu přibližně 960 tisíc Čechů. Pro rodinu se dvěma menšími dětmi činí hranice příjmové chudoby 25 122 korun. Potíž vyjít s příjmy mají zejména samoživitelky s dětmi, které často stojí před rozhodnutím, zda dětem zaplatit obědy, nebo školní výlet, a mnohdy jim nezbývá než hledat pomoc u charitativních organizací.  

Nejvíce ohrožení chudobou jsou samotní rodiče se dvěma dětmi – celkem je to 34,1 %.  Mladí lidé s rodiči se základním vzděláním, mají u nás v porovnání s evropskými státy jen velmi malou šanci na dosažení vysokoškolského titulu. Špatná ekonomika rodiny tedy v Česku nadprůměrně snižuje šance dětí na úspěch ve škole. Pokud vzdělání dítěte závisí na chudobě rodičů a jeho chudoba na vzdělání, lze předpokládat, že v části populace se chudoba dědí. Jednou z příčin je i to, že děti a mladí lidé z těchto ohrožených skupin neznají jiný způsob života, nemají pozitivní vzory a neumí problém sami vyřešit. Situace ale není bezvýchodná. Bez ohledu na nastavení systému, ta nejúčinnější pomoc je vždy tehdy, když konkrétní člověk pomůže konkrétnímu člověku.

Podle uznávaného dětského psychologa prof. PhDr. Et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA. chudoba prostřednictvím mnoha mechanismů ovlivňuje nejen aktuální stav dítěte, ale především jeho vývoj. A na děti má zvláště kritický dopad. Jedním z faktorů, který ovlivňuje budoucí volbu povolání dítěte a jeho touhu se vzdělávat je totiž i způsob, jakým tráví svůj volný čas.

Jestliže dítě žije v rodině, která se potýká s chudobou, má minimální šanci využít nabídku mimoškolního vzdělávání. V zájmových kroužcích děti mohou rozvíjet svůj talent, zručnost, fantazii, dovednosti a znalosti. Naučí se hospodařit s časem a také jim setkávání a spolupráce s vrstevníky pomáhají zvýšit sebevědomí, vyzkoušet si, co ho baví a jít za svým cílem.

„Za každým dítětem, kterému pomůžeme překročit stín chudoby, musíme vidět nejen jeden zachráněný život, ale též další generace dětí a lepší společnost,“ uzavírá profesor Ptáček.