INSTITUT AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ - AKUMULÁTOR (ukončený projekt)

Poskytovat aktivním mladým lidem kompetence k aktivnímu občanství je poslání projektu Akumulátor. Děje se tak skrze řadu víkendových setkání mladých aktivistů z různých míst České republiky, které vrcholí cestou do Bruselu a prací na vlastním projektu, který by měl řešit nějaký společenský problém v místě bydliště jednotlivých účastníků.

Aby na společné víkendy mohli cestovat i mladí, pro které je finanční podílení na Akumulátoru překážkou v účasti, obrátili se jeho organizátoři na Nadaci Albatros. Výměnou zrealizovali lektor a účastník Akumulátoru workshop o aktivním občanství pro studenty z našich stipendijních programů na letním setkání. 

20 účastníků z 8 regionů a Prahy ve věku 15–24 let, 5 víkendů, cesta do Bruselu, vlastní praxe.