Giving Tuesday : Zaměstnanecké granty

Giving Tuesday je světový svátek dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se po celém světě koná ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkuvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. V letošním roce připadla na úterý 27. listopadu 2018. Albatros Media, zakladatel naší nadace, byl již druhým rokem hrdým partnerem tohoto „charitativního votvíráku“,  který každoročně zahajuje dobročinnou sezónu před Vánocemi. V Albatros Media se Giving Tuesday slaví zaměstnaneckými granty i možností zařídit někomu knižní dar v rámci Giving books week.