EDUIN - PRŮZKUM POSTOJŮ K  INKLUZI

Nadace Albatros uvítala kroky, které Český republika provedla k podpoře společného vzdělávání (tzv. inkluzi). Tyto kroky vnímáme pro naši cílovou skupinu jako přínosné. V reakci na počáteční rozpačité přijetí opatření nejen veřejností, ale i pedagogy, jsme chtěli získat více informací o kořenech tohoto nepřijetí, a především podklady pro rozhodnutí, jestli bychom na ně mohli nějak vhodně reagovat- především směrem k odborné veřejnosti. 

Tento reprezentativní průzkum, který EDUin realizoval společně s Medianem a Social Bakers, přinesl kromě jiného následující poznatky: 

·        Vyhranění odpůrci inkluze převažují nad vyhraněnými příznivci. Největší je ale skupina lidí, kteří za určitých podmínek inkluzi neodmítají (více než 53%) 

·        Nejmenší podporu veřejnosti získalo začleněni dětí s mentálním handicapem a dětí romských 

·        Existují tři latentní obavy : 1)  inkluze není dobře  připravená a zajištěná,   2) obava z újmy žáků ve třídách, 3) obava z celkové újmy českého školství                       

Detailnější popis zjištění lze najít v prezentaci výsledků na nadačních webových stránkách.  

Poznatky výzkumu sloužily jako podklady pro plánování dalších projektů zaměřených na podporu pedagogů. 

Více informací: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-jake-jsou-skutecne-postoje-verejnosti-k-inkluzi/