DROM - Romské středisko (ukončený projekt)

Cílem projektu Drom bylo, aby děti vyrůstající v brněnských sociálně vyloučených lokalitách měly při zahájení povinné školní docházky stejnou startovní pozici jako jejich vrstevníci, kteří žijí ve více podnětném prostředí a lepších sociálně-ekonomických podmínkách. V rámci projektu motivují a podporují rodiny k rozvoji dětí v domácím prostředí a snaží se o to, aby se vzdělání v žebříčku hodnot rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách dostalo na vyšší příčky, než na kterých je doposud. Podpořilo se 86 dětí v rámci logopedie a doučování. 10 dětem byla poskytnuta asistence na předškolní přípravce.

V rámci projektu se uskutečnilo 12 výletů. Projekt navazuje a vhodně doplňuje projekt realizovaný Statutárním městem Brnem s názvem „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“, do jehož realizace je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Brnem a 4 další organizace poskytující v Brně neformální vzdělávání, vč. Organizace DROM.

Díky projektu „Startujeme s Albatrosem“ se předškolní péče doplnila o aktivizaci rodin, která je základem pro zahájení práce s rodinou v oblasti podpory vzdělávání dětí, o činnost romské asistentky v předškolní přípravce jako odborníka na práci s romskými dětmi a jejich rodiči a o individuální péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajištěnou logopedem a lektorem doučování.