ČOSIV - SPOLEČNĚ K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ČOSIV (Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání) podporuje rozvoj kvalitního vzdělávání respektující potřeby všech žáků. Sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, škol a školních zařízení, rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i mladé lidi s hendikepem.

 

Projekt je součástí většího a komplexnějšího projektu „Podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání“, kterým reagujeme na potřebu zvýšení informovanosti všech klíčových aktérů vzdělávání o možnostech kvalitního vzdělávání různorodých třídních kolektivů a kterým také reaguje na vážný problém vyčleňování dětí se sociálním znevýhodněním ze škol hlavního vzdělávacího proudu.

Jednotlivé linie projektu lze zároveň realizovat jako samostatné menší projekty.

První linii tvoří podpora ředitelů a pedagogů škol prostřednictvím přenosu zkušeností a sdílením efektivních metod a postupu mezi školami v ČR a ze zahraničí, a také podpora prostřednictví odborných konzultací.

Druhou linii projektu tvoří osvětová informační kampaň zaměřená na jednotlivé aktéry vzdělávání, i na širokou veřejnost.

Třetí linií projektu je zajišťování mediace a krizové intervence v případech, kdy v souvislosti se vzděláním určitého žáka či skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nastává konflikt v rámci školy nebo mezi školou a rodiči.

 

Cílem projektu je zlepšit vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním i dalšími speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím sdílení inspirací a inovací s řediteli a učiteli, podpory učitelů a ředitelů a přenosu příkladů dobré praxe z Německa do ČR.

Více o projektu: https://cosiv.cz