ČLOVĚK V TÍSNI - RETROSTIPENDIA

Jedná se o retro – tedy zpětně vyplácená stipendia pro děti, které mají rodiče s nízkým dosaženým vzděláním a jsou v hmotné nouzi. Slouží jako motivační prvek a jako zdroj financí pro částečné pokrytí nákladů spojených s dojížděním, pomůckami apod. Každý, kdo se do programu přihlásí, musí být v pravidelném kontaktu s kariérním poradcem. Studenti musí splnit prospěchové limity z vybraných předmětů, vejít se do limitu zameškaných hodin a nesmí mít zhoršenou známku z chování. K výplatě dochází měsíčně, ale až po úspěšném absolvování jednoho pololetí na zvolené škole. 

Do programu se přihlásilo 15 dětí před ukončením základní školy, do prvního ročníku nastoupilo 11 z nich. Na začátku programu bylo 124 přihlášených středoškoláků, na výplatu stipendia dosáhlo 86 z nich. 5 studentů úspěšně ukončilo SŠ. 26 studentů mělo vyznamenání, čímž dosáhli na studijní bonus.

Stipendia jsou dostupná ve 30 městech, především v lokalitách, kde se rodí nejvíce dětí matkám se základním vzděláním (i nedokončeným). 

Na základě předchozích zkušeností realizátora byla podpora tohoto programu domluvená na 3 roky (výše uvedená částka odpovídá nadačnímu příspěvku na daný rok). 

Více informací: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/karierni-poradenstvi