CHEIRON T - Připraveni na startovní čáře

Tato organizace, která v Táboře funguje již více než 20 let, postavila svou koncepci podpory předškolního vzdělávání dětí ze sociálně – znevýhodněného prostředí na třech pilířích: 

Provoz předškolního klubu 

  • Ve druhém pololetí školního roku 2016/17 do klubu docházelo 16 dětí. 
  • V průběhu monitorovacího období se podařilo umístit 1 dítě do klasické mateřské školy, 2 děti docházku v průběhu pololetí ukončily, 8 Z 10 dětí se dostavilo k zápisu do MŠ v řádném termínu, 2 děti byly zapsány dodatečně, jedno dítě bude v docházce do klubu pokračovat. 

 

Kluby rodičů 

  • Po zahájení projektu – setkání maminek, společná výroba vaku na přezůvky a tělocvik 
  • Tři setkání v průběhu masopustního období – společná výroba masek na karnevaly, průvody apod. 
  • Jedno setkání tatínků – společné sestavování nového nábytku pro školku 
  • Klub zdravého vaření a společná příprava občerstvení na konec školního roku 
  • Vždy během neformálního setkání se probírají témata týkající se především školního prospěchu dětí, výchovných problémů, nadcházejících výdajů spojených s novým školním rokem a možností přivýdělku 

 

Spolupráce s MŠ – adaptační dny  

  • Pravidelné navštěvování partnerské MŠ 
  • Společné sledování divadla + následná společná hra dětí 

 

Výsledky: 

Dle slov ředitelky spádové ZŠ v letošním roce dorazily všechny děti k zápisu do prvních tříd, což se v minulých letech nikdy nepodařilo. Rovněž byly včas dodány podklady z pedagogicko-psychologické poradny. 

Více informací na: http://www.cheiront.cz/nase-sluzby