ČESKÝ ZÁPAD - Cesta k rovnocennému vzdělávání III

Tato organizace pracuje především s dětmi z vyloučené lokality, která je tvořena bytovým domem, který stojí takříkajíc uprostřed ničeho. Stěhují se tam rodiny, které mají velké obtíže se zajištěním základního rodinného příjmu, často v exekuci. Pracují vždy během dopoledne s několika dětmi v jednom z prázdných bytů, v odpoledních hodinách na stejném místě poskytují individuální podporu dětem, které již dochází na základní školu. 

V průběhu prvního roku projektu díky sdílení s dalšími našimi příjemci rozšířili spolupráci s rodiči, zavedli svoz dětí do příjemnějšího prostředí sídla organizace, kde mohou předškolní aktivity i individuální pomoc s učivem na ZŠ probíhat. 

Více o projektu na: https://cesky-zapad.cz/cesta-k-rovnocennemu-vzdelavani-iii/