BELEZA – MAMACLUB - Spolu do školky 4

Ostravská organizace Beleza - Mamaclub v uplynulém roce kombinovala dvě aktivity, kterými přispívá k docházce dětí ze sociálně slabých rodin do kvalitních mateřských a základních škol. 

1.      Domácí školka – vzhledem k rozdílnému věku dětí a počtu dětí z lokality Ostrava-Poruba ve věku před povinnou školní docházkou, docházeli do rodin pedagogičtí pracovníci a podporovali děti v nabytí dovedností, které umí jejich vrstevníci z více podnětného prostředí. Společného učení se zúčastňovali i rodiče, což je skvělá příprava na aktivnější roli rodičů v podpoře vzdělávání jejich dětí. 

2.      Mama Club – setkávání maminek nad příběhy z knih, které ženy často bez vzdělání nebo s ukončeným základním vtahuje do světa čtení, čtení si s dětmi, podpory vzdělávání. 

3.      Podpora dětí v mateřských školách – když rodiče děti zapíšou do kvalitní mateřské školy, organizace pomáhá s dofinancováním obědů či jízdného.